poniedziałek, 9 maja 2011

Ocalić od zapomnienia-Pałac we wsi Minkowskie

            Majowa niedziela,wybraliśmy się więc na krótki spacer.Chcąc poznać jeden z  pałaców Opolszczyzny ,trafiliśmy do wsi Minkowskie.

             Znajduje się ona 12km na południowy wschód od Namysłowa. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodziła z 1300r. W XVIIw.właścicielem wioski był Daniel Hess von Stein, później rodzina von Boeck.W połowie XVIIIw. wioskę kupił generał pruski Fryderyk Vilhelm von Seydlitz.Po roku 1765 rozpoczął budowę rokokowego pałacu(wzór pałacu mieścił się w Sanssouci).Generał zmarł w 1773 roku i dopiero w roku 1784 ukończono pałac dla Wilhelminy Albertyny Mączyńkiej.
             W roku 1900 a później 1917 pałac został przebudowany.          Po wojnie w pałacu stacjonowało wojsko radzieckie a potem polskie.Część budynku przeznaczono na cele mieszkaniowe.Mieściła się tu też przez jakiś czas świetlica,przedszkole.Obecnie pałac jest własnością prywatną.Teren jest ogrodzony.Budynek można zobaczyć tylko z zewnątrz.
             Od północy do pałacu przylega park, przecięty kanałem.
             W parku znajduje się neogotycka kaplica grobowa z 1873 roku.

          Starsi mieszkańcy wsi pamiętają jeszcze jak  pałac należał do PGR,czasy kiedy w okrągłej sali urządzano tańce.Opowiadano sobie o ostatnim właścicielu majątku.Gdy w 1945 roku wojska radzieckie i polskie wkraczały na Opolszczyznę, dziedzic razem ze swoim służącym część swojego majątku ukrył -chyba zakopał.Uciekł tylko właściciel.Nie wiadomo co stało się z jego sługą.Nie znaleziono też żadnych kosztowności.Ile w tym prawdy nie wiadomo.Może to tylko legenda krążąca między mieszkańcami wsi??!